GIÁO DỤC UNG THƯ VÀ CHƯƠNG TRÌNH DI TRUYỀN BỆNH NHÂN

VACF đang cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí về giáo dục ung thư và dịch vụ điều hướng bệnh nhân cho các thành viên cộng đồng. hãy liên hệ với chúng tôi để biết nhiều hơn

IMG_1205.JPG

Chúng tôi có thể hướng dẫn bạn và gia đình bạn thông qua hệ thống chăm sóc sức khỏe phức tạp và giúp bạn vượt qua những rào cản khiến bạn không nhận được sự chăm sóc cần thiết. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Mối quan tâm về bảo hiểm y tế
• Hỗ trợ pháp lý, vận chuyển và các dịch vụ xã hội khác
• Phòng khám cộng đồng địa phương, bác sĩ & chuyên gia

CANCER EDUCATION

Cancer is a disease caused when cells divide uncontrollably and spread into surrounding tissues. Cancer can arise in many sites and behave differently depending on its organ of origin. To learn more about about the different types of cancer check out our resources. 

CBE MH 3_edited.jpg