CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Nếu quý vị quan tâm đến cơ hội làm việc tại VACF, vui lòng xem các thông báo tuyển dụng dưới đây. Xin lưu ý tất cả các vị trí tại VACF đều yêu cầu khả năng nói và viết tiếng Anh và Việt thông thạo.