top of page

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Nếu quý vị quan tâm đến cơ hội làm việc tại VACF, vui lòng xem các thông báo tuyển dụng dưới đây. Xin lưu ý tất cả các vị trí tại VACF đều yêu cầu khả năng nói và viết tiếng Anh và Việt thông thạo.

bottom of page