CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Nếu quý vị quan tâm đến cơ hội làm việc tại VACF, vui lòng xem các thông báo tuyển dụng dưới đây. Xin lưu ý tất cả các vị trí tại VACF đều yêu cầu khả năng nói và viết tiếng Anh và Việt thông thạo.

GIỮ LIÊN LẠC

Nhận bản tin của Hội Ung Thư Việt Mỹ

HỘI UNG THƯ VIỆT MỸ (VACF)

Email: info@vacf.org

Phone: 714.751.5805

17150 Newhope Street, #203

Fountain Valley, CA 92708

ĐƯỜNG DẪN NHANH

  • Facebook
  • YouTube

Hội Ung thư Việt Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c) (3). Chính Sách Bảo Mật

© 2023 bởi VACF.org