top of page

CHƯƠNG TRÌNH & DỊCH VỤ

Quỹ Ung thư Việt Mỹ (VACF) nỗ lực hết mình để ngăn ngừa ung thư và cứu sống những khách hàng người Mỹ gốc Việt thông qua khám sàng lọc, giáo dục và dịch vụ. VACF phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, dân tộc, địa vị xã hội, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, đảng phái chính trị, khuynh hướng tình dục hoặc khả năng chi trả. Tất cả các chương trình và dịch vụ của VACF đều miễn phí và các thành viên trong cộng đồng đều có thể tiếp cận được.

Chúng tôi nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

IMG_4034.jpg

Chương trình sức khỏe phụ nữ

Hỗ trợ phụ nữ thông qua hệ thống chăm sóc sức khỏe phức hợp để thúc đẩy phòng ngừa, đảm bảo chẩn đoán và điều trị kịp thời các bệnh liên quan đến phụ nữ

IMG_0135 edited.png

Khả năng sống sót sau ung thư 

Cung cấp và giới thiệu khách hàng đến các hỗ trợ xã hội và tinh thần, hỗ trợ dinh dưỡng, tập thể dục và tài chính và sức khỏe tinh thần

20191017_175122.jpg

Chương trình bệnh truyền nhiễm

Giúp cộng đồng Việt Nam mở rộng kiến thức và cách phòng chống lây nhiễm viêm gan B & C, COVID-19, Lao (TB) để bảo vệ bản thân và gia đình

IMG-1107.JPG

Tìm kiếm

Tăng cường hiểu biết về nhu cầu của khách hàng người Mỹ gốc Việt được chẩn đoán mắc các loại ung thư và các vấn đề sức khỏe

600_1271.jpg

Chương trình Giáo dục & Định hướng Bệnh nhân Ung thư

Giúp cộng đồng mở rộng kiến thức và cung cấp các dịch vụ định vị, hỗ trợ, hỗ trợ chuyển tuyến đến các nguồn lực cộng đồng về bệnh ung thư

17.jpg

Hỗ trợ gia đình

Cung cấp hỗ trợ thực phẩm, tư vấn khủng hoảng và các dịch vụ thiết yếu cho các cá nhân và gia đình có nhu cầu. 

bottom of page