Quà Giáng Sinh Cho Bé
Phân phối Toy Joy

Thông Tin Liên Lạc Của Quý Vị | Thông tin liên lạc của bạn:

Thông Tin Về Các Bé  | Thông tin về những đứa trẻ mà bạn đang đăng ký:

Quý vị vui lòng cung cấp một trong những tờ giấy này sau đây cho các bé quý vị ghi tên bên trên:

- Giấy khai sinh
- Thẻ bảo vệ sức khỏe
 

- Thẻ WIC

Vui lòng gửi MỘT trong các tài liệu bắt buộc dưới đây cho trẻ em mà bạn đăng ký:

- Giấy khai sinh
- Thẻ bảo hiểm y tế

- Thẻ WIC

Tải lên
Tải lên
Tải lên

Tải lên