top of page

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DIAPERS

MicrosoftTeams-image (20).png
MicrosoftTeams-image (21).png

Mục tiêu của chúng tôi:

Tính đến tháng 5 năm 2022, chương trình hỗ trợ tã lót đã giúp đỡ được 83 gia đình và con số trong cộng đồng. Các thành viên cộng đồng có thể đăng ký hỗ trợ tã hai lần một tháng. Để đăng ký, vui lòng điền vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi. Vì tã được tặng nên nguồn cung cấp có hạn. Do đó, chúng tôi khuyến khích những người cần hỗ trợ tã giấy đăng ký càng sớm càng tốt. 

"Là một bà mẹ của hai đứa trẻ, sự hỗ trợ về tã lót đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều trong thời gian đầy thử thách này."

Anonymous 

"Chương trình hỗ trợ tã đã giúp gia đình tôi chăm sóc trẻ sơ sinh."

Vô danh

bottom of page