top of page

TRANG WEB VÀ CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC 

Hội thảo trên web về giáo dục được tổ chức vào thứ Sáu cuối cùng hàng tháng. Các thành viên cộng đồng được khuyến khích tham gia hội thảo trên web vì hội thảo trên web bao gồm nhiều chủ đề từ bảo hiểm đến sức khỏe và sức khỏe. 

233622782_4560057584045847_6582887595424880182_n.jpg

Hội thảo và Hội thảo trên web trong tương lai 

Tham gia với chúng tôi vào mỗi thứ Sáu cuối cùng của tháng để tìm hiểu thêm thông tin về sức khỏe của bạn và cộng đồng của bạn. 

Hội thảo và Hội thảo trên web trước đây 

Bạn đã bỏ lỡ một hội thảo trên web? Được rồi! Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các hội thảo và hội thảo trên web trước đây

IMG_1336.JPG
bottom of page