top of page

Th 7, 22 thg 1

|

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ

Chích Ngừa Cúm Cúm và COVID-19 | Phòng khám vắc xin Cúm và COVID-19

Các mũi tiêm tăng cường hiện có sẵn cho những người đã sử dụng Pfizer, Moderna hoặc Johnson & Johnson. Nhấp vào Đăng ký để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện!

Đăng ký đã đóng. Người đi bộ được chào đón. Vui lòng đến vào thứ bảy.
22/02/2022, 9:30 sáng - 11:00 sáng
Chích Ngừa Cúm Cúm và COVID-19 | Phòng khám vắc xin Cúm và COVID-19
Chích Ngừa Cúm Cúm và COVID-19 | Phòng khám vắc xin Cúm và COVID-19

Time & Location

9:30 22 thg 1, 2022 – 11:00 PST

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ

About the Event

Kính mời quý vị đến khử cúm và COVID-19 tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ, 9:30 am - 11:00 am. Nếu quý vị cần hỗ trợ tìm kiếm chích ngừa trong tuần và gần nhà, vui lòng liên lạc 714-751-5805.

Hãy đến tiêm phòng cúm và / hoặc vắc xin COVID-19 tại văn phòng VACF từ 9:30 sáng đến 11:00 sáng. Nếu bạn cần giúp đỡ để chủng ngừa trong tuần tại một địa điểm gần nhà của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 714-751-5805.

Share This Event

bottom of page