top of page

CN, 13 thg 2

|

Nhà thờ Công giáo St. Polycarp

Chích Ngừa Cúm Cúm và COVID-19 | Phòng khám vắc xin Cúm và COVID-19

Các mũi tiêm tăng cường hiện có sẵn cho những người đã sử dụng Pfizer, Moderna hoặc Johnson & Johnson. Nhấp vào Đăng ký để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện!

Đăng ký đã đóng. Người đi bộ được chào đón. Vui lòng đến vào thứ bảy.
1/8/2022, 9:30 sáng - 11:00 sáng
Chích Ngừa Cúm Cúm và COVID-19 | Phòng khám vắc xin Cúm và COVID-19
Chích Ngừa Cúm Cúm và COVID-19 | Phòng khám vắc xin Cúm và COVID-19

Time & Location

10:00 13 thg 2, 2022 – 12:00 PST

Nhà thờ Công giáo St. Polycarp, 8100 Chapman Ave, Stanton, CA 90680, Hoa Kỳ

About the Event

Kính mời quý vị đến bình xịt khử trùng và COVID-19 tại nhà thờ St. Polycarp (Ston), từ 10:00 sáng - 12:00 trưa. Nếu quý vị cần hỗ trợ tìm kiếm chích ngừa trong tuần và gần nhà, vui lòng liên lạc 714-751-5805.

Hãy đến tiêm phòng cúm và / hoặc vắc xin COVID-19 tại Nhà thờ Công giáo St. Polycarp (Stanton) từ 10:00 sáng - 12:00 chiều. Nếu bạn cần giúp đỡ để chủng ngừa trong tuần tại một nơi gần nhà của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 714-751-5805.

Share This Event

bottom of page