top of page

Th 7, 04 thg 12

|

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ

Chích Ngừa Cúm Cúm và COVID-19 | Phòng khám vắc xin Cúm và COVID-19

Các mũi tiêm tăng cường hiện có sẵn cho những người đã sử dụng Pfizer, Moderna hoặc Johnson & Johnson. Nhấp vào Đăng ký để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện!

Đăng ký đã đóng. Người đi bộ được chào đón. Vui lòng đến vào thứ bảy.
12/04/2021, 9:30 sáng - 11:30 sáng
Chích Ngừa Cúm Cúm và COVID-19 | Phòng khám vắc xin Cúm và COVID-19
Chích Ngừa Cúm Cúm và COVID-19 | Phòng khám vắc xin Cúm và COVID-19

Time & Location

9:30 04 thg 12, 2021 – 11:30 PST

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ

About the Event

Kính mời quý vị tiêm chích ngừa cúm và COVID-19 vào Thứ Bảy, 4 tháng 12, tại văn phòng Hội Ứng Thư Việt Mỹ, 9:30 am - 11:30 am.

Hãy đến tiêm phòng cúm và / hoặc vắc xin COVID-19 vào Thứ Bảy tuần này, ngày 12 tháng 4 tại văn phòng VACF từ 9:30 sáng - 11:30 sáng.

Share This Event

bottom of page