Th 7, 26 thg 9 | VACF's Page on Komen Website

Đi Bộ Online Cùng Hội Ung Thư Việt Mỹ | Join The Virtual Walk With VACF

Registration is Closed
Đi Bộ Online Cùng Hội Ung Thư Việt Mỹ | Join The Virtual Walk With VACF

Time & Location

0:00, 26 thg 9, 2020
VACF's Page on Komen Website

About the Event

Cùng VACF tham gia buổi đi bộ online miễn phí More Than Pink Walk để ủng hộ tổ chức Susan G. Komen. Sứ mệnh của tổ chức Susan G. Komen là một thế giới không còn ung thư vú.

Registration is Closed

Share This Event