top of page

Th 5, 20 thg 1

|

VACF

Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal | Phòng khám nha khoa cho bệnh nhân Medi-Cal

Ghi danh sách. | Đăng ký đã đóng.
Xem các sự kiện khác
Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal | Phòng khám nha khoa cho bệnh nhân Medi-Cal
Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal | Phòng khám nha khoa cho bệnh nhân Medi-Cal

Time & Location

9:45 20 thg 1, 2022 – 15:00

VACF, 17150 Newhope St # 201-203, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ

About the Event

Hội Ung Thư Việt Mỹ và Trung tâm Y tế KCS sẽ tổ chức Bộ phận Dịch vụ Nha Khoa Chợ Quý Vị Có Medi-Cal. Số lượng giới hạn, quý vị vui lòng ghi lại danh sách sớm! Lưu ý: this service chỉ dành cho những vị trí có Medi-Cal.

VACF và Trung tâm Y tế KCS sẽ tổ chức một phòng khám nha khoa CHỈ cho bệnh nhân Medi-Cal. Số lượng có hạn nên hãy đăng ký sớm!

Share This Event

bottom of page