top of page

Th 3, 14 thg 6

|

Thung lũng Fountain

Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có MEDI-CAL | Phòng khám nha khoa cho bệnh nhân MEDI-CAL

Hội Ung Thư Việt Mỹ và Trung tâm Y tế KCS sẽ tổ chức Bộ phận Dịch vụ Nha Khoa Chợ Quý Vị Có Medi-Cal. Số lượng giới hạn, quý vị vui lòng ghi lại danh sách sớm! Lưu ý: this service chỉ dành cho những vị trí có Medi-Cal. VACF và Trung tâm Y tế KCS sẽ tổ chức một phòng khám nha khoa CHỈ cho bệnh nhân Medi-Cal. Điểm a

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có MEDI-CAL | Phòng khám nha khoa cho bệnh nhân MEDI-CAL
Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có MEDI-CAL | Phòng khám nha khoa cho bệnh nhân MEDI-CAL

Time & Location

9:30 14 thg 6, 2022 – 15:00

Thung lũng Fountain, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ

About the Event

Hội Ung Thư Việt Mỹ và Trung tâm Y tế KCS sẽ tổ chức Bộ phận Dịch vụ Nha Khoa Chợ Quý Vị Có Medi-Cal. Số lượng giới hạn, quý vị vui lòng ghi lại danh sách sớm! Lưu ý: this service chỉ dành cho những vị trí có Medi-Cal.

VACF và Trung tâm Y tế KCS sẽ tổ chức một phòng khám nha khoa CHỈ cho bệnh nhân Medi-Cal. Số lượng có hạn nên hãy đăng ký sớm!

Share This Event

bottom of page