top of page

Th 6, 03 thg 12

|

Zoom (điện thoại, bảng máy tính, vi tính)

Lớp Chia Sẻ Thông Tin: Hiểu Thêm Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Bao trùm California

Hội thảo bằng tiếng Việt: Bảo hiểm Y tế - Covered California

Closeup Thuyết trình.
Thẩm Gia Hoạt Động Other
Lớp Chia Sẻ Thông Tin: Hiểu Thêm Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Bao trùm California
Lớp Chia Sẻ Thông Tin: Hiểu Thêm Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Bao trùm California

Time & Location

15:00 03 thg 12, 2021 – 17:00

Zoom (điện thoại, bảng máy tính, vi tính)

About the Event

Kính mời cùng tham dự buổi chia sẻ thông tin qua Zoom về  Bảo Hiểm Sức Khỏe để được giải đáp thắc mắc về:

  • Chương trình Covered California
  • Lựa chọn phù hợp sức khỏe bảo vệ chương trình
  • Danh sách cách ghi vào một chương trình bảo vệ sức khỏe qua Covered California
  • Covered California ủng hộ tài chính cho các khách hàng như thế nào

Hãy tham gia với chúng tôi qua Zoom trong hội thảo sắp tới về Bảo hiểm Y tế để được giải đáp các thắc mắc của bạn về:

  • Bao gồm California
  • Cách chọn bảo hiểm sức khỏe plan phù hợp với nhu cầu của bạn
  • Cách đăng ký chương trình bảo hiểm y tế thông qua Covered
  • Covered California hỗ trợ tài chính như thế nào cho người tiêu dùng

Share This Event

bottom of page