top of page

Th 5, 10 thg 3

|

Zoom (điện thoại, bảng máy tính, vi tính)

Buổi Chia Sẻ Sức Khỏe Phụ Nữ

Trao đổi và giải đáp thắc mắc về các vấn đề sức khỏe dành cho phụ nữ.

Closeup Thuyết trình
Thẩm Gia Hoạt Động Other
Buổi Chia Sẻ Sức Khỏe Phụ Nữ
Buổi Chia Sẻ Sức Khỏe Phụ Nữ

Time & Location

16:00 10 thg 3, 2022 – 17:00

Zoom (điện thoại, bảng máy tính, vi tính)

Share This Event

bottom of page