top of page

CN, 07 thg 6

|

Quỹ Ung thư Việt Mỹ (V

Nghiên cứu CANVAS đang diễn ra

Điều hướng ung thư cho người Mỹ gốc Việt

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Nghiên cứu CANVAS đang diễn ra
Nghiên cứu CANVAS đang diễn ra

Time & Location

15:34 07 thg 6, 2020 – 19:00 31 thg 12, 2020

Quỹ Ung thư Việt Mỹ (V, 17150 Newhope St # 203, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ

About the Event

Điều hướng ung thư cho người Mỹ gốc Việt

Vui lòng giúp chúng tôi hiểu được nhu cầu của những bệnh nhân ung thư vú Việt Nam mới được chẩn đoán và nhận được một dấu hiệu đánh giá cao của chúng tôi cho mỗi hoạt động (tổng cộng 40 đô la tiền mặt)

Đủ điều kiện:

Ai: bệnh nhân ung thư vú Việt Nam mới được chẩn đoán

Khi nào: trong vòng 4 tháng kể từ khi chẩn đoán

Hoạt động: khảo sát và phỏng vấn

Share This Event

bottom of page