top of page

Th 6, 28 thg 4

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi

Webinar in Vietnamese: Tuberculosis

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi
Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi

Time & Location

16:00 28 thg 4, 2023 – 18:00

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

About the Event

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu về bệnh lao phổi và ảnh hưởng của bệnh trong cộng đồng. 

Thuyết trình viên: Hoang Le, MD

--

Please join us to learn more about tuberculosis and its impact in the community. 

Speaker: Hoang Le, MD

Share This Event

bottom of page