top of page

Th 6, 20 thg 8

|

Zoom (điện thoại, bảng máy tính, vi tính)

Thuyết Trình - Bệnh Lao Phổi với Bác Sĩ Hoàng Lê, MD

Hội thảo trên web về bệnh Lao với Bác sĩ Hoàng Lê, MD

Closeup Thuyết trình
Thẩm Gia Hoạt Động Other
Thuyết Trình - Bệnh Lao Phổi với Bác Sĩ Hoàng Lê, MD
Thuyết Trình - Bệnh Lao Phổi với Bác Sĩ Hoàng Lê, MD

Time & Location

16:00 20 thg 8, 2021 – 18:00 PDT

Zoom (điện thoại, bảng máy tính, vi tính)

Share This Event

bottom of page