top of page

Th 6, 31 thg 3

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Chương Trình Thu Hồi Tài Sản Từ Medi-Cal

Webinar in Vietnamese: Medi-Cal's Estate Recovery Program

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Chương Trình Thu Hồi Tài Sản Từ Medi-Cal
Thuyết Trình: Chương Trình Thu Hồi Tài Sản Từ Medi-Cal

Time & Location

16:00 31 thg 3, 2023 – 18:00

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

About the Event

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu chương trình Thu Hồi Tài Sản và những thay đổi mới từ Medi-Cal và Medicare. 

Thuyết trình viên: Michelle Le (Community Legal Aid SoCal)

--

Please join us to learn more about the Medi-Cal Estate Recovery Program and new changes with Medicare & Medi-Cal.

Speaker: Michelle Le (Community Legal Aid SoCal)

Share This Event

bottom of page