top of page

Th 6, 29 thg 4

|

Zoom (điện thoại, bảng máy tính, vi tính)

Trình thuyết phục: Những mới thay đổi trong Medi-Cal chương trình

Hội thảo trên web bằng tiếng Việt: Những thay đổi mới trong Chương trình Medi-Cal

Trình thuyết phục: Những mới thay đổi trong Medi-Cal chương trình
Trình thuyết phục: Những mới thay đổi trong Medi-Cal chương trình

Time & Location

16:00 29 thg 4, 2022 – 18:00 PDT

Zoom (điện thoại, bảng máy tính, vi tính)

About the Event

Kính mời cùng vị trí tham dự để tìm hiểu thêm về những thay đổi mới của bảo hiểm chương trình

sức khỏe Medi-Cal.

Vui lòng tham gia với chúng tôi trong hội thảo trên web sắp tới để tìm hiểu thêm về những thay đổi mới trong chương trình Medi-Cal.

------

Thuyết trình viên / Diễn giả khách mời:

  • Michelle Le - Paralegal, Trung tâm Hành động Sức khỏe Người tiêu dùng
  • Laura Luu - Luật sư giám sát, Đơn vị cấp cao
  • Mahsa Maleki - Luật sư cấp cao, Đơn vị Nhập cư

Share This Event

bottom of page