top of page

Thời gian sẽ cập nhật sau

|

Địa điểm sẽ cập nhật sau

Thử máu truy tầm Viêm gan B&C theo yêu cầu

Giúp giảm nhiễm viêm gan B trong cộng đồng người Việt

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Thử máu truy tầm Viêm gan B&C theo yêu cầu
Thử máu truy tầm Viêm gan B&C theo yêu cầu

Time & Location

Thời gian sẽ cập nhật sau

Địa điểm sẽ cập nhật sau

About the Event

Ghi danh sách vào danh sách đợi của các buổi Thuyết trình về Sức mạnh và Nghiệm. Hoi Ung Thư Việt Mỹ sẽ liên lạc với quý vị về thời gian và cách thức tham gia.

Share This Event

bottom of page