top of page

Th 7, 14 thg 10

|

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ

Trợ giúp Thực phẩm - Phân phối thực phẩm

Shop for food, play games, get vaccinated, and more!

Trợ giúp Thực phẩm - Phân phối thực phẩm
Trợ giúp Thực phẩm - Phân phối thực phẩm

Time & Location

2 ngày khác

10:00 14 thg 10 – 14:00

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ, 17150 Newhope St # 203, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ

About the Event

Drive-through Play thực phẩm.

Chỉ phát theo hẹn.

---

Nhận thực phẩm không tiếp xúc bằng lái xe.

Chỉ đăng ký trước.

Share This Event

bottom of page