top of page

Th 7, 24 thg 10

|

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ

Trợ Giúp Thực Phẩm - Phân phối Thực phẩm | Thứ bảy, ngày 24 tháng 10

Thứ sáu ngày 23 tháng 10 sắp đến, Hội Ứng Thư Việt Mỹ VACF có chương trình hỗ trợ thực phẩm hỗ trợ.

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Trợ Giúp Thực Phẩm - Phân phối Thực phẩm | Thứ bảy, ngày 24 tháng 10
Trợ Giúp Thực Phẩm - Phân phối Thực phẩm | Thứ bảy, ngày 24 tháng 10

Time & Location

10:00 24 thg 10, 2020 – 15:00

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ, 17150 Newhope St # 203, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ

Share This Event

bottom of page