top of page

Thời gian sẽ cập nhật sau

|

Địa điểm sẽ cập nhật sau

Thử máu truy tầm Viêm gan B&C theo yêu cầu

Giúp giảm nhiễm viêm gan B trong cộng đồng người Việt

Thử máu truy tầm Viêm gan B&C theo yêu cầu
Thử máu truy tầm Viêm gan B&C theo yêu cầu

Time & Location

Thời gian sẽ cập nhật sau

Địa điểm sẽ cập nhật sau

About the Event

Nhận tầm soát Viêm gan miễn phí với VACF. Vui lòng liên hệ với Tổ chức Ung thư Việt Mỹ theo số máy lẻ 714.751.5805. 1005 hoặc minhchau.pham@vacf.org để biết thêm thông tin. 

Share This Event

bottom of page