top of page
MicrosoftTeams-image (1).png

PHÂN PHỐI THỰC PHẨM

Phân phối thực phẩm là gì?

Việc phân phát thực phẩm được tổ chức vào thứ Bảy đầu tiên của hàng tháng và mở cửa cho công chúng. VACF hợp tác với các ngân hàng lương thực địa phương và các nhà tài trợ để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực trong cộng đồng. Khi những người tham gia đến phân phát thực phẩm, họ sẽ ngồi trên xe của họ và một nhân viên hoặc tình nguyện viên sẽ hỗ trợ họ. Nguồn cung cấp có hạn, vì vậy người tham gia nên đăng ký sớm trực tuyến hoặc qua điện thoại. 

bottom of page