top of page

THỰC PHẨM DÀNH CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ TRONG ĐIỀU TRỊ 

Tại VACF, chúng tôi tin rằng ưu tiên hàng đầu của bệnh nhân là sức khỏe của họ; do đó, VACF đã bắt đầu Khu thực phẩm dành cho bệnh nhân ung thư vào tháng 5 năm 2021.  Phòng đựng thực phẩm, được tổ chức hàng tuần, dành riêng cho bệnh nhân ung thư với hy vọng giảm bớt một số căng thẳng xung quanh chi phí thực phẩm trong quá trình điều trị của họ.

Thực phẩm dành cho bệnh nhân ung thư là gì?

"Phòng đựng thức ăn cho phép gia đình tôi và tôi tiếp cận với các sản phẩm tươi sống.

 

Vô danh

"Phòng đựng thức ăn giúp giảm bớt một số gánh nặng và cho phép tôi tập trung vào sức khỏe của mình."

Anonymous 

bottom of page