top of page

HY VỌNG & WELLNESS TOGETHER 

Hy vọng và Sức khỏe là một chương trình cung cấp cho bệnh nhân ung thư, những người sống sót và những người chăm sóc để tìm hiểu thêm về bệnh ung thư, các nguồn lực trong cộng đồng và hỗ trợ từ những người khác có cùng kinh nghiệm. Mỗi tuần, bệnh nhân sẽ tham dự một hội thảo kéo dài 3 giờ cung cấp các hoạt động và hội thảo về các chủ đề khác nhau như điều trị ung thư, liệu pháp miễn dịch, quản lý căng thẳng, nghệ thuật và thủ công, dinh dưỡng, v.v.

1.jpg
IMG_0096.jpg
bottom of page