Bảng Câu Hỏi Sau Thuyết Trình Về Ung Thư Ruột
Nếu quý vị có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư ruột già hoặc trực tràng, quý vị nên bắt đầu xét nghiệm ở tuổi _______.
Người bình thường nên bắt đầu xét nghiệm ung thư ruột già ở tuổi _______.
Có những xét nghiệm tìm tiền ung thư và ung thư ruột phổ biến nào?
Những cách nào sau đây giúp phòng ngừa ung thư ruột? Xin chọn tất cả những cách quý vị thấy phù hợp
Ung Thư Ruột thường có những triệu chứng nào sau đây:
Quý vị có xét nghiệm Covid-19 bao giờ chưa?

GIỮ LIÊN LẠC

Nhận bản tin của Hội Ung Thư Việt Mỹ

HỘI UNG THƯ VIỆT MỸ (VACF)

Email: info@vacf.org

Phone: 714.751.5805

17150 Newhope Street, #203

Fountain Valley, CA 92708

ĐƯỜNG DẪN NHANH

  • Facebook
  • YouTube

Hội Ung thư Việt Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c) (3). Chính Sách Bảo Mật

© 2023 bởi VACF.org