top of page
Tìm kiếm

Các chương trình phục vụ cộng đồng của Hội Ung Thư Việt Mỹ tại Orange County


Chương trình tủ thực phẩm nay mở rộng thêm cho nhiều gia đình. Ảnh: VACF


1-Chích ngừa cúm và COVID-19 vào Thứ Bảy, 8 Tháng Giêng, 2022, 9.30AM – 11.00AM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ. Địa chỉ là 17150 Newhope Street, Suite 203, Fountain Valley, CA 92708.2-Tháng Giêng là tháng nhận thức về ung thư cổ tử cung, thời điểm tuyệt vời để tìm hiểu thêm về cách vaccine HPV giúp ngăn ngừa ung thư. Mời quý vị tham gia lớp sức khỏe phụ nữ của VACF với chủ đề đặc biệt tìm hiểu về cách phòng ngừa ung thư cổ tử cung và thuốc chích ngừa HPV vào Thứ Năm, 13 Tháng Giêng, 2022, 4.00 PM – 5.00 PM. Ghi danh tại đây: https://tinyurl.com/wh113


3-Dịch vụ nha khoa dành cho quý vị có bảo hiểm Medi-Cal vào Thứ Ba, 11 Tháng Giêng, 2022 và Thứ Năm, 20 Tháng Giêng, 2022, 9.45AM – 3.00PM.


Ảnh: Hội Ung Thư Việt Mỹ


Địa chỉ là 17150 Newhope Street, Suite 203, Fountain Valley, CA 92708.


Để lấy hẹn, quý vị vui lòng vào trang mạng: https://tinyurl.com/vacfdental


4-Chương trình tủ thực phẩm nay mở rộng thêm cho nhiều gia đình. Để biết thêm chi tiết hoặc lấy hẹn, quý vị vui lòng liên lạc với văn phòng hoặc vào trang mạng: https://tinyurl.com/vacfpantry


Để ghi danh tham dự các sinh hoạt sắp tới của Hội Ung Thư Việt Mỹ hoặc được trợ giúp thêm, quý vị vui lòng liên lạc 714-751-5805, gửi email đến info@vacf.org, hoặc vào trang mạng www.vacf.org.


Kommentare


bottom of page