top of page
Tìm kiếm

Cập nhật tình hình Covid-19 I Miễn nhiễm Tự Nhiên - Thử Nghiệm - Khẩu Trang Nào Tốt Nhất I SKVDS


•Chích ngừa đầy đủ kể cả mũi chích tăng cường

•Đeo khẩu trang

•Giữ an toàn khoảng cách

•Thử nghiệm Covid-19

* Không nên cố ý bị lây covid để hy vọng được miễn nhiễm tự nhiên.

Đây là cách rất nguy hiểm: tử vong, bệnh viện, ống thở, hậu quả lâu dài Đăng ký theo dõi kênh để cập nhật chương trình mới nhất của Hồn Việt TV tại đây: http://bit.ly/2HVfdhX

Comments


bottom of page