top of page
Tìm kiếm

Chích Ngừa Covid-19 Tại Chùa Liên Hoa Từ 2 PM-4PM, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2021


Vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, kính mời quý đồng hương đến chích ngừa COVID-19 tại chùa Liên Hoa. Địa chỉ là 9561 Bixby Ave., Garden Grove, CA 92841.


Buổi chích ngừa vắc xin Pfizer được tổ chức MIỄN PHÍ ngay trong sân chùa, dành cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên sinh sống hoặc làm việc tại quận Cam, bất kể tình trạng nhập cư và có bảo hiểm hay không. Khi đi vui lòng đem theo giấy tờ chứng minh tuổi (bắt buộc) và bảo hiểm (nếu có).

Quý đồng hương có thể ghi danh trước tại: www.tinyurl.com/lienhoa529

Vui lòng gọi 714-751-5805 hoặc email info@vacf.org nếu có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ.

Comments


bottom of page