top of page
Tìm kiếm

Mức độ nguy cơ cộng đồng do COVID-19 tại từng quận hạt I Lời Khuyên của CDC về Khẩu Trang


Mức độ nguy cơ cộng đồng do COVID-19 tại từng quận hạt được xác định bởi 3 tiêu chuẩn :

* Mức độ hiện tại của các trường hợp covid mới trên 100 ngàn dân trong 7 ngày qua.

* Tỷ lệ người mớibị covid-19 phải nhập viện

* Tỷ lệ giường bệnh có người bị covid-19

Đăng ký theo dõi kênh để cập nhật chương trình mới nhất của Hồn Việt TV tại đây: http://bit.ly/2HVfdhX

Comments


bottom of page