VACF Covid-19 Emergency Assistance

Thanks to multiple donors and volunteers, Vietnamese American Cancer Foundation (VACF) has helped hundreds of families with PPE items and essential foods.Liên lạc với Hội Ung Thư Việt Mỹ qua phone: 714-751-5805, email:info@vacf.org hoặc đặt lịch hẹn tại địa chỉ 17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708  

GIỮ LIÊN LẠC

Nhận bản tin của Hội Ung Thư Việt Mỹ

HỘI UNG THƯ VIỆT MỸ (VACF)

Email: info@vacf.org

Phone: 714.751.5805

17150 Newhope Street, #203

Fountain Valley, CA 92708

ĐƯỜNG DẪN NHANH

  • Facebook
  • YouTube

Hội Ung thư Việt Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c) (3). Chính Sách Bảo Mật

© 2023 bởi VACF.org