top of page
Tìm kiếm

VACF tại Little Saigon tặng thực phẩm, hỗ trợ bệnh nhân ung thư


ảnh: VACF

Trong những ngày tới, Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation – VACF) có các hoạt động phục vụ cộng đồng như: Trợ giúp thực phẩm từ 10:30 AM đến 12:00 PM, Thứ Bảy, 4 Tháng Sáu, 2022.

Nhóm hỗ trợ hàng tháng dành cho bệnh nhân ung thư, từ 10:00 AM đến 12:00 PM, Thứ Bảy, 11 Tháng Sáu, 2022.

Thuyết Trình & Thử Nghiệm: Ung Thư Gan và Ruột, từ 10:30 AM đến 1:00 PM, Chủ nhật, 12 Tháng Sáu, 2022.

Dịch Vụ Nha Khoa cho người có MEDI-CAL Hội Ung Thư Việt Mỹ và KCS Health Center tổ chức Dịch Vụ Nha Khoa cho người có Medi-Cal. Số chỗ rất giới hạn, vui lòng ghi danh sớm.

Hội Ung Thư Việt Mỹ quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân và cứu mạng sống; qua các nỗ lực thông tin và phổ biến các tin tức, tài liệu, nghiên cứu về các bệnh ung thư, cũng như phục vụ, giúp đỡ và tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân trong cộng đồng.

Mọi chi tiết, xin liên lạc:

Hội Ung Thư Việt Mỹ Vietnamese American Cancer Foundation Email: info@vacf.org Phone: 714.751.5805 17150 Newhope Street, #201-203 Fountain Valley, CA 92708


Commentaires


bottom of page