top of page
Tìm kiếm

VACF trợ giúp thực phẩm, khám bệnh miễn phí ung thư daHội Ung Thư Việt Mỹ (VACF)sẽ trợ giúp thực phẩm và khám bệnh miễn phí vào Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022, 10:30 AM – 12:00 PM. Ghi danh tại website của VACF.


Số lượng có hạn và ưu tiên phát theo hẹn.Thuyết trình và khám bệnh miễn phí ung thư daHội Ung Thư Việt Mỹ quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân và cứu mạng sống; qua các nỗ lực thông tin và phổ biến các tin tức, tài liệu, nghiên cứu về các bệnh ung thư, cũng như phục vụ, giúp đỡ và tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân trong cộng đồng.


Comments


bottom of page