top of page

TÀI NGUYÊN

Chúng tôi biết chẩn đoán ung thư có thể đáng sợ và choáng ngợp đối với bất kỳ ai hoặc bất kỳ gia đình nào. Chúng tôi tạo ra những nguồn lực này để giúp bệnh nhân ung thư, gia đình, người chăm sóc của họ và cộng đồng nói chung hiểu về bệnh ung thư. Cho dù bạn đang tìm cách phòng ngừa, tầm soát, điều trị ung thư hay khả năng sống sót sau ung thư, chúng tôi đều có thể bảo hiểm cho bạn.

BẠN MUỐN BIẾT VỀ UNG THƯ THẾ NÀO?

bottom of page