THAM GIA THIỆN NGUYỆN

Quý vị có thể ủng hộ VACF bằng thời gian quý báu của mình. VACF luôn luôn nhận sự giúp đỡ từ các thiện nguyện viên tại văn phòng cũng như tại các chương trình phục vụ cộng đồng. Nếu quý vị muốn trở thành thiện nguyện viên, xin vui lòng liên lạc với VACF tại số 714.751.5805 hoặc trang mạng info@vacf.org.

Team Building
600_9664.jpg
DP-Tram-cam-Ung-thu-Viet-My-5.jpg

Hình ảnh các thiện nguyện viên