top of page

HỘI UNG THƯ VIỆT MỸ

Năm 1998 một nhóm những người sống sót sau ung thư và các bác sĩ tại địa phương đã thành lập Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) để chung tay làm giảm tỷ lệ tử vong cao do ung thư trong cộng đồng người Việt. Năm 2002, VACF được chính thức công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế 501(c)(3).

Sứ mệnh của VACF là quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất cuộc sống và cứu mạng sống thông qua việc phổ biến tin tức, tài liệu, nghiên cứu, tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân và phục vụ cộng đồng.

 

Chúng tôi phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, địa vị xã hội, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, quan hệ chính trị, khuynh hướng tình dục hoặc khả năng chi trả. Tất cả các chương trình và dịch vụ của VACF đều miễn phí.

2024 - ENG.png
2024 - VIET.png
bottom of page