top of page

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Do Covid-19, chúng tôi tạm thời ngừng các cuộc hẹn trực tiếp tại văn phòng. Tuy nhiên, Hội Ung Thư Việt Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ qua điện thoại, Facebook hoặc email.

Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10:00 sáng - 5:00 chiều

Địa chỉ : 17150 Newhope Street, # 203, Fountain Valley, CA 92708

Điện thoại : 714.751.5805. Email : info@vacf.org

Liên Lạc
How can we help you? Hội giúp được gì cho quý vị?
bottom of page