LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Do Covid-19, chúng tôi tạm thời ngừng các cuộc hẹn trực tiếp tại văn phòng. Tuy nhiên, Hội Ung Thư Việt Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ qua điện thoại, Facebook hoặc email.

Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10:00 sáng - 5:00 chiều

Địa chỉ : 17150 Newhope Street, # 203, Fountain Valley, CA 92708

Điện thoại : 714.751.5805. Email : info@vacf.org

Liên Lạc
How can we help you? Hội giúp được gì cho quý vị?

GIỮ LIÊN LẠC

Nhận bản tin của Hội Ung Thư Việt Mỹ

HỘI UNG THƯ VIỆT MỸ (VACF)

Email: info@vacf.org

Phone: 714.751.5805

17150 Newhope Street, #203

Fountain Valley, CA 92708

ĐƯỜNG DẪN NHANH

  • Facebook
  • YouTube

Hội Ung thư Việt Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c) (3). Chính Sách Bảo Mật

© 2023 bởi VACF.org