top of page

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH

Phát sóng hàng tuần trên đai Little Saigon Radio (Station: 1480 AM) mỗi thứ Năm từ

5:25 pm - 6:00 pm.