top of page

THAM GIA THIỆN NGUYỆN

Quý vị có thể ủng hộ VACF bằng thời gian quý báu của mình. VACF luôn luôn nhận sự giúp đỡ từ các thiện nguyện viên tại văn phòng cũng như tại các chương trình phục vụ cộng đồng. Nếu quý vị muốn trở thành thiện nguyện viên, xin vui lòng liên lạc với VACF tại số 714.751.5805 hoặc trang mạng info@vacf.org.

IMG_7092.jpg

THỰC TẬP SINH

Thực tập là một trải nghiệm học tập chuyên nghiệp cung cấp công việc thực tế, có ý nghĩa liên quan đến lĩnh vực học tập hoặc sở thích nghề nghiệp của học sinh. Chương trình thực tập mang đến cho sinh viên cơ hội khám phá và phát triển nghề nghiệp cũng như học hỏi các kỹ năng mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng điền vào biểu mẫu quan tâm bên dưới. 

Screenshot 2022-07-18 094447_edited.jpg

ĐẠI SỨ Y TẾ

Là một thành viên cộng đồng có kiến thức và kinh nghiệm, bạn có thể tạo sự khác biệt trong cuộc sống của gia đình, bạn bè, hàng xóm và các thành viên khác trong cộng đồng của bạn, những người có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe. Đại sứ sức khỏe là những cá nhân cam kết giúp cải thiện sức khỏe và phúc lợi của các cá nhân trong cộng đồng của họ. to trở thành đại sứ sức khỏe, vui lòng điền vào biểu mẫu quan tâm bên dưới.

MicrosoftTeams-image (16).png
bottom of page