top of page

SINH HOẠT CỦA VACF

VACF có nhiều sinh hoạt và hoạt động suốt cả năm từ các hội chợ sức khỏe, chương trình cộng đồng đến nghiên cứu cho bệnh nhân ung thư, gia đình họ hoặc công chúng. Chúng tôi cũng có nhiều chương trình ngắn hạn khác nhau đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các thiện nguyện viên và thực tập sinh. Nếu bạn quan tâm và muốn đóng góp cho VACF, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

tháng 2 năm 2023
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
30
31
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
1
2
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
3
4
10:00
Trợ giúp Thực phẩm - Phân phối thực phẩm
5
6
7
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
8
9
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
10
11
9:00
Lemongrass Workshop
+1 mục khác
12
13
14
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
15
16
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
17
18
19
20
21
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
22
23
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
24
16:00
Thuyết Trình: Quản Lý Căng Ngang Mùa Lễ
25
26
27
28
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
1
2
3
4
10:00
Trợ giúp Thực phẩm - Phân phối thực phẩm
5
6
7
8