top of page

SINH HOẠT CỦA VACF

VACF có nhiều sinh hoạt và hoạt động suốt cả năm từ các hội chợ sức khỏe, chương trình cộng đồng đến nghiên cứu cho bệnh nhân ung thư, gia đình họ hoặc công chúng. Chúng tôi cũng có nhiều chương trình ngắn hạn khác nhau đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các thiện nguyện viên và thực tập sinh. Nếu bạn quan tâm và muốn đóng góp cho VACF, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

tháng 5 năm 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
29
30
9:00
Khí Công
+1 mục khác
+2 mục khác
1
2
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
3
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
4
10:00
Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution
+1 mục khác
5
6
7
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
8
9
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
10
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
11
10:00
Nhóm Hỗ trợ Hàng Tháng Cho Bệnh Nhân Ung Thư
+1 mục khác
12
13
14
9:00
Khí Công
+1 mục khác
+2 mục khác
15
16
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
17
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
18
19
20
21
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+2 mục khác
+3 mục khác
22
23
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
24
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
25
26
27
28
9:00
Khí Công
+1 mục khác
+2 mục khác
29
30
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
31
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
+2 mục khác
1
10:00
Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution
+1 mục khác
2
3
4
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
5
6
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
7
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
8
10:00
Nhóm Hỗ trợ Hàng Tháng Cho Bệnh Nhân Ung Thư
+1 mục khác
9

Upcoming Events

 • Khí Công
  Khí Công
  Nhiều ngày
  Th 3, 28 thg 5
  9:00 28 thg 5, 2024 – 10:30
  VACF Office, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, USA
  9:00 28 thg 5, 2024 – 10:30
  VACF Office, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, USA
 • Thuyết Trình: Tìm Hiểu & Cách Ứng Phó Những Hành Vi Khi Chăm Sóc Người Bệnh Trí Nhớ Suy Giảm
  Thuyết Trình: Tìm Hiểu & Cách Ứng Phó Những Hành Vi Khi Chăm Sóc Người Bệnh Trí Nhớ Suy Giảm
  16:00 31 thg 5, 2024 – 18:00 PDT
  Zoom
  Webinar in Vietnamese: Understanding and Responding to Dementia Related Behaviors
 • Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution
  Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution
  Nhiều ngày
  Th 7, 01 thg 6
  10:00 01 thg 6, 2024 – 12:00
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  10:00 01 thg 6, 2024 – 12:00
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
 • Nhóm Hỗ trợ Hàng Tháng Cho Bệnh Nhân Ung Thư
  Nhóm Hỗ trợ Hàng Tháng Cho Bệnh Nhân Ung Thư
  Nhiều ngày
  Th 7, 08 thg 6
  10:00 08 thg 6, 2024 – 12:00 PDT
  Tổ chức Ung thư Việt Mỹ, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ
  10:00 08 thg 6, 2024 – 12:00 PDT
  Tổ chức Ung thư Việt Mỹ, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ
  Nhóm hỗ trợ hàng tháng cho bệnh nhân ung thư
 • Art & Crafts: DIY Pinwheel
  Art & Crafts: DIY Pinwheel
  Th 3, 21 thg 5
  14:30 21 thg 5, 2024 – 16:00 PDT
  VACF Office, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, USA
  14:30 21 thg 5, 2024 – 16:00 PDT
  VACF Office, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, USA
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình: Hội Thảo Về Chăm Sóc Bản Thân
  Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình: Hội Thảo Về Chăm Sóc Bản Thân
  Th 3, 21 thg 5
  14:30 21 thg 5, 2024 – 16:00 PDT
  VACF Office, 17150 Newhope St, Suite 201, Fountain Valley, CA 92708, USA
  14:30 21 thg 5, 2024 – 16:00 PDT
  VACF Office, 17150 Newhope St, Suite 201, Fountain Valley, CA 92708, USA

SINH HOẠT HÀNG TUẦN

 • Thử máu truy tầm Viêm gan B&C theo yêu cầu
  Thử máu truy tầm Viêm gan B&C theo yêu cầu
  Thời gian sẽ cập nhật sau
  Địa điểm sẽ cập nhật sau
  Thời gian sẽ cập nhật sau
  Địa điểm sẽ cập nhật sau
  Thời gian sẽ cập nhật sau
  Địa điểm sẽ cập nhật sau
  Giúp giảm nhiễm viêm gan B trong cộng đồng người Việt
 • Thử máu truy tầm Viêm gan B&C theo yêu cầu
  Thử máu truy tầm Viêm gan B&C theo yêu cầu
  Thời gian sẽ cập nhật sau
  Địa điểm sẽ cập nhật sau
  Thời gian sẽ cập nhật sau
  Địa điểm sẽ cập nhật sau
  Thời gian sẽ cập nhật sau
  Địa điểm sẽ cập nhật sau
  Giúp giảm nhiễm viêm gan B trong cộng đồng người Việt
 • Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Nhiều ngày
  Th 3, 21 thg 5
  Vietnamese American Cancer Foundation
  14:00 21 thg 5, 2024 – 16:00
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  14:00 21 thg 5, 2024 – 16:00
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.
bottom of page