GÓP MỘT BÀN TAY

Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) có thể cung cấp các chương trình và dịch vụ miễn phí cho cộng đồng, tất cả nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình của các quý mạnh thường quân trong cộng đồng. Nếu quý vị muốn góp một bàn tay phục vụ cộng đồng, dưới đây là một số cách quý vị có thể hỗ trợ VACF

Quý vị có thể trở thành thiện nguyên viên của VACF, đóng góp tài chính một lần hoặc định kỳ, gửi tặng khi mua sắm, tổ chức nhóm quyên góp hoặc hoạt động ủng hộ quyên góp.

VACF là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3). Đóng góp tài chính của quý vị được khấu trừ thuế theo luật định.

Đóng Góp

Tài Chính

Tham Gia

Thiện nguyện

Gửi Tặng

Khi Mua Sắm

Tổ Chức

Gây Quỹ

GIỮ LIÊN LẠC

Nhận bản tin của Hội Ung Thư Việt Mỹ

HỘI UNG THƯ VIỆT MỸ (VACF)

Email: info@vacf.org

Phone: 714.751.5805

17150 Newhope Street, #203

Fountain Valley, CA 92708

ĐƯỜNG DẪN NHANH

  • Facebook
  • YouTube

Hội Ung thư Việt Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c) (3). Chính Sách Bảo Mật

© 2023 bởi VACF.org