top of page

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Người Việt tại Mỹ có số dân đông thứ sáu trong cộng đồng những người Mỹ gốc Á và ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong cộng đồng. Để giải quyết vấn đề này, một nhóm những người sống sót sau ung thư và các bác sĩ tại địa phương đã thành lập Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) vào năm 1998.

Năm 2002, VACF được công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) để cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ và thông tin phù hợp về mặt ngôn ngữ và văn hóa cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. VACF chú trọng phục vụ cho nhóm dân số có thu nhập thấp và gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận với những dịch vụ thiết yếu. Mục tiêu của VACF là làm giảm các rào cản xã hội và tài chính trong chăm sóc sức khỏe đã cản trở người Việt tại Mỹ tiếp cận với việc truy tầm, chăm sóc và điều trị ung thư.

VACF đóng vai trò như một trung tâm cung cấp thông tin về bệnh ung thư và các dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân cho cộng đồng. Chúng tôi được xây dựng bởi một đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và các tình nguyện viên đầy nhiệt huyết bao gồm những người sống sót sau ung thư, sinh viên thực tập cho đến thành viên hội đồng quản trị. Các đối tác của VACF bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, phòng khám cộng đồng, bác sĩ tư nhân và bệnh viện. Tất cả các dịch vụ do VACF cung cấp đều toàn diện và miễn phí cho mọi người có nhu cầu mà không bị phân biệt đối xử.

bottom of page