top of page

SINH HOẠT & TIN TỨC

Hãy tiếp tục cập nhật tin tức và tham gia các sinh hoạt sắp tới cùng với Hội Ung Thư Việt Mỹ. 

tháng 2 năm 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
14:30
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
+2 mục khác
24
25
26
27
14:30
Activity: Planting | Sinh Hoạt: Trồng Cây
+1 mục khác
+2 mục khác
28
29
14:30
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
1
14:30
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
2
10:00
Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution
+1 mục khác
3
4
5
9:00
Khí Công
+1 mục khác
+2 mục khác
6
7
14:30
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
8
14:30
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
+1 mục khác
9
10:00
Nhóm Hỗ trợ Hàng Tháng Cho Bệnh Nhân Ung Thư
+1 mục khác
10

Hội thảo giáo dục cho bệnh nhân ung thư và công chúng nói chung

HỘI THẢO

Đóng góp tài chính và hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau

GÂY QUỸ

Tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của bệnh nhân ung thư và ung thư

NGHIÊN CỨU

NHỮNG SINH HOẠT VỪA QUA

bottom of page