top of page

SINH HOẠT & TIN TỨC

Hãy tiếp tục cập nhật tin tức và tham gia các sinh hoạt sắp tới cùng với Hội Ung Thư Việt Mỹ. 

tháng 6 năm 2023
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
7
8
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
9
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
10
10:00
Nhóm Hỗ trợ Hàng Tháng Cho Bệnh Nhân Ung Thư
11
12
13
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
14
15
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
16
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
17
18
19
20
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
21
22
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
23
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
24
25
26
27
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
28
29
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
30
14:00
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
1
2
3
4
5
6
7
8
10:00
Trợ giúp Thực phẩm - Phân phối thực phẩm
+1 mục khác
9

Hội thảo giáo dục cho bệnh nhân ung thư và công chúng nói chung

HỘI THẢO

Đóng góp tài chính và hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau

GÂY QUỸ

Tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của bệnh nhân ung thư và ung thư

NGHIÊN CỨU

NHỮNG SINH HOẠT VỪA QUA