top of page

SINH HOẠT & TIN TỨC

Hãy tiếp tục cập nhật tin tức và tham gia các sinh hoạt sắp tới cùng với Hội Ung Thư Việt Mỹ. 

tháng 2 năm 2023
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
10
11
9:00
Lemongrass Workshop
+1 mục khác
12
13
14
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
15
16
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
17
18
19
20
21
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
22
23
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
24
16:00
Thuyết Trình: Quản Lý Căng Ngang Mùa Lễ
25
26
27
28
14:15
Tủ Thực Phẩm Gia Định | Phòng đựng thức ăn cộng đồng
1
2
3
4
10:00
Trợ giúp Thực phẩm - Phân phối thực phẩm
5
6
7
8
9
10
11
10:00
Nhóm Hỗ trợ Hàng Tháng Cho Bệnh Nhân Ung Thư
12

Hội thảo giáo dục cho bệnh nhân ung thư và công chúng nói chung

HỘI THẢO

Đóng góp tài chính và hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau

GÂY QUỸ

Tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của bệnh nhân ung thư và ung thư

NGHIÊN CỨU

NHỮNG SINH HOẠT VỪA QUA