top of page

GỬI TẶNG KHI MUA SẮM

ĐI CHỢ SAIGON CITY MARKETPLACE

Quý vị có thể đóng góp cho VACF khi mua sắm ở chợ Saigon City Marketplace. Khi tính tiền, xin quý vị nói với người tính tiền là quý vị muốn giúp cho VACF với mã số 50 thì 5% từ số tiền đi chợ của quý vị sẽ được gửi tặng VACF.

MUA HÀNG ONLINE QUA AMAZONSMILE Smile.Amazon.com là trang mạng điều hành bởi Amazon với sản phẩm, giá cả và dịch vụ hoàn toàn giống với Amazon.com. Điều đặc biệt là khi quý vị mua hàng trên AmazonSmile, quý vị có thể chọn gửi tặng 0.5% giá mua một số sản phẩm cho VACF.

Tham gia qua website:

  • Thăm website https://smile.amazon.com/

  • Chọn (Selecting): Vietnamese American Cancer Foundation trong danh sách các tổ chức phi lợi nhuận

  • Mua hàng tại Amazon Smile như một giao dịch bình thường

Mua hàng qua Amazon Smile trên ứng dụng trên điện thoại:

  • Làm các bước như trên

  • Vào Apple Store hay Google Play để tìm ứng dụng Amazon Shopping, tải về và cài đặt

  • Mở Setting trong thanh công cụ chính (☰).

  • Chọn ‘AmazonSmile’ và làm theo hướng dẫn để bắt đầu mua sắm qua AmazonSmile.

 

Quý vị có thể đóng góp cho VACF khi mua sắm ở chợ Saigon City Marketplace hoặc  AmazonSmile.

bottom of page