top of page

NGHIÊN CỨU CANVAS
(CANCER NAVIGATION FOR VIETNAMESE AMERICANS)

DAWN_logo

Mặc dù ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ Việt Nam, chúng ta lại có rất ít thông tin về những trải nghiệm của những người mắc bệnh. Vì vậy, Hội Ứng Thư Việt Mỹ (VACF) kính mời những người phụ nữ Việt Nam vừa khám phá bệnh ung thư vú  tham gia vào chương trình nghiên cứu về hướng dẫn bệnh ung thư dành cho người gốc Việt  để giúp chúng tôi, tôi hiểu thêm về những nhu cầu của quý vị.

GIỚI THIỆU

 • CANVAS được thực hiện với sự hợp tác của Giáo sư Tiến Sĩ Sora Tanjasiri (UC Irvine), Giáo sư Tiến Sĩ Tú Uyên Nguyễn (Bang Cal  Fullerton)  và Bác Sĩ Tâm Lý Suzie Xuyến Đông Matsuda.

 • CANVAS được hỗ trợ bởi Chương trình Nghiên cứu Ung thư Vú California.

AI CÓ THỂ  THAM GIA?

 • Bệnh nhân ung thư vú

 • Được học hỏi bệnh ung thư (trong vòng MỘT NĂM VỪA QUA)

 • Show in value time

 • Đọc và viết tiếng Việt hoặc tiếng Anh

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU:

 • Trả lời câu hỏi bảng  qua điện thoại hoặc trực tuyến -  nhận phần quà  40 đô la tiền mặt

 • Có thể được mời tham gia phỏng vấn cá nhân  qua điện thoại  -  nhận thêm một phần quà nữa trị giá 40 đô la tiền mặt

 • Hồi đáp và đóng góp ý kiến cho nghiên cứu chương trình

GHI DANH

 • Ghi danh bằng cách bấm vào nút Ghi Danh bên dưới

 • Emai: info@vacf.org

 • Call number: ​ 714.751.5805

bottom of page