Th 6, 09 thg 10 | Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Khi Nào Nên Truy Tầm Ung Thư

Truy tầm ung thư giữa đại dịch COVID-19 như thế nào? Tuổi nào thì có thể bắt đầu truy tầm ung thư?
Thuyết trình về Covid-19 đã đóng
Khi Nào Nên Truy Tầm Ung Thư

Time & Location

10:00, 09 thg 10, 2020 – 12:00
Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

About the Event

Thuyết trình: Khi Nào Nên Truy Tầm Ung Thư

Nhận quà đặc biệt khi tham gia.

- Cách tham gia: qua Zoom, gọi video online với điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính.

- Nếu quý vị không có email, xin gọi cho Hội tại số 714.751.5805

Thuyết trình về Covid-19 đã đóng

Share This Event