top of page

Th 6, 15 thg 12

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Cao Huyết Áp & Bệnh Tim Mạch

Webinar in Vietnamese: Hypertension & Heart Disease

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Cao Huyết Áp & Bệnh Tim Mạch
Thuyết Trình: Cao Huyết Áp & Bệnh Tim Mạch

Time & Location

16:00 15 thg 12, 2023 – 18:00

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

About the Event

Kính mời quý vị cùng tham dự để tìm hiểu thêm về bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Thuyết trình viên: Anh Thư Trần, MD

--

Please join us to learn more about hypertension and heart disease 

Speaker: Dr. Anh Thu Tran.

Share This Event

bottom of page