top of page

Th 6, 15 thg 1

|

Zoom (điện thoại, bảng máy tính, vi tính)

COVID-19 Thuyết trình với Bác Sĩ Hoàng Lê

Thuyết minh về Covid-19 đã đóng lại
Thẩm Gia Hoạt Động Other
COVID-19 Thuyết trình với Bác Sĩ Hoàng Lê
COVID-19 Thuyết trình với Bác Sĩ Hoàng Lê

Time & Location

16:00 15 thg 1, 2021 – 18:00

Zoom (điện thoại, bảng máy tính, vi tính)

About the Event

COVID-19 Thuyết trình với Bác Sĩ Hoàng Lê

- Cách tham gia: qua Zoom, gọi video trực tuyến với điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính.

- Nếu quý vị không có email, hãy gọi cho Hội tại số 714.751.5805

Share This Event

bottom of page