top of page

Th 6, 26 thg 5

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Kế Hoạch Chăm Sóc cho Người Bệnh và Những Dịch Vụ Hỗ Trợ cho Người Chăm Sóc

Webinar in Vietnamese: Respite Options & Supportive Services

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Kế Hoạch Chăm Sóc cho Người Bệnh và Những Dịch Vụ Hỗ Trợ cho Người Chăm Sóc
Thuyết Trình: Kế Hoạch Chăm Sóc cho Người Bệnh và Những Dịch Vụ Hỗ Trợ cho Người Chăm Sóc

Time & Location

16:00 26 thg 5, 2023 – 18:00

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

About the Event

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu về Kế Hoạch Chăm Sóc cho Người Bệnh và Những Dịch Vụ Hỗ Trợ cho Người Chăm Sóc.

Thuyết trình viên: Pauline Le, MSW

--

Please join us to learn more about Respite Options & Supportive Services.

Speaker: Pauline Le, MSW

Share This Event

bottom of page